Qui són els guies?

se mi guíaSon professionals que realitzen treballs de conducció d’un individu o grup, realitzen tasques docents d’ensenyament i entrenament esportiu i que gestionen el risc de les activitats realitzades en el medi natural aportant seguretat al conjunt dels integrants del grup que les realitza .

La professió de guia és tan antiga com la història dels esports que es desenvolupen en el medi natural .

L’aparició dels primers guies s’ha de buscar en els primers passos dels esports de muntanya el començament va ser amb l’ascens al Mont Blanc en 1786 pel Doctor Balmat que va comptar amb l’ajuda del guia local Paccard , o l’ascens a l’estat espanyol del emblemàtic Naranjo de Bulnes ( Picu Urriellu ) per Pedro Pidal i el seu guia Gregorio Pérez “El Cainejo ” el 1904 .

La qualificació de tot guia està garantida per la AEGM , UIAGM ( Unió Internacional d’Associacions de Guies de Muntanya ) i la UIMLA ( Unió Internacional de Guies Acompanyants de Muntanya ) , associacions a les quals pertany la AEGM i que vetllen per la qualitat de la formació i professionalitat de tots els seus membres .

Tot guia que forma part de la AEGM compta amb titulació oficial reconeguda que els acredita per a la realització de tasques de guiatge en el medi natural .

A Espanya , la professionalització dels guies ha tingut lloc en aquestes últimes dècades , seguint el camí començat pels països de l’arc alpí i es regulen per dos Normes Estatals : RD 318/2000 i per l’Ordre ECI/858/2005 .

Dins la AEGM podem trobar cinc categories professionals :

  1. Guia d’Alta Muntanya / Tècnic Esportiu Superior en Alta Muntanya .
  2. Tècnic Esportiu en Alta Muntanya .
  3. Guia Acompanyant de Muntanya / Tècnic esportiu en mitja muntanya .
  4. Guia de Barrancs / Tècnic Esportiu en Barrancs .
  5. Guia d’Escalada en Roca / Tècnic esportiu en escalada .